Ekológia firmy: šetrne k prírode aj ľuďom

K duši prírodnej kozmetiky patrí maximálna šetrnosť k prírode a prostrediu, kde vzniká. V Nobilis Tilia o ekológii nielen veľa premýšľame, ale hlavne ju premietame do všetkých oblastí našej činnosti. Dodržiavame rad ekologických štandardov a neustále inovujeme prístroje aj postupy tak, aby bol náš vplyv na okolie čo najmenší.

Čo robíme pre prírodu a okolité prostredie?

 • Celá naša výroba prebieha vzhľadom k trvalej udržateľnosti na jednom mieste vo Vlčej Hore.

 • Staráme sa o rozvoj regiónu, či už zamestnávaním miestnych ľudí či budovaním príjemného miesta pre návštevníkov.

 • Máme vlastné koreňovú čističku, vraciame tak odpadovú vodu späť prírode.

 • Zachytávame dažďovú vodu pre potreby našej záhrady.

 • Obsah našich výrobkov je ľahko ekologicky odbúrateľný a obaly jednoducho recyklovateľné.

 • Preverujeme si novo propagované, módne riešenia, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ekologicky, ale neskôr sa môžu ukázať ako ďaleko menej šetrné (napr. Plastové verzus papierové výplne do balíkov, spätné odosielanie použitých sklenených obalov na veľké vzdialenosti, riešenia z údajne biodegradabilných materiálov atď. ).

 • Veľkoobchodným partnerom, ktorí nakupujú často a veľké množstvá, dodávame tovar vo vratných prepravkách.

 • Vzdelávame zákazníkov (napr. dávame tipy, ako znovu použiť vyprázdnené fľaštičky alebo ako využiť kozmetiku bez zvyšku).

 • Vo firme upratujeme a čistíme len ľahko odbúrateľnými prostriedkami.

 • Pri predaji nepoužívame plastové tašky, ale papierové vrecká a tašky.

 • Katalógy, letáky a magazíny tlačíme na papier s ekologickým certifikátom FSC. Celú tlač starostlivo plánujeme tak, aby sa papier využil bez zvyšku.

 • Máme online verzie všetkých našich materiálov. Školíme našich zamestnancov aj zákazníkov tak, aby nepotrebovali tlačený materiál navyše.

Prečo nemáme prírodnú kozmetiku bez obalu?

Často sa nás pýtate, ako je možné, že pri všetkom dôrazu na citlivosť k prírode a prirodzené procesy neponúkame našu kozmetiku tiež bez obalu.

Odpoveď je jednoduchá. Při tak citlivých výrobkoch, ako je prírodná kozmetika, zaručuje obal kvalitu a trvanlivosť. Prírodná kozmetika bez konzervantov je totiž náchylná k rýchlej mikrobiálnej kontaminácii. Ak by ste si chceli svoj obľúbený pleťový krém alebo pleťovú vodu nabrať do vlastného obalu, riskujete, že sa čoskoro skazí. A tiež neviete, kto a akým spôsobom si pred vami odobral to, čo sa bude následne vstrebávať do vašej pokožky.

Navyše charakter obalu je súčasťou schvaľovacieho konania pre kozmetické výrobky.

Obaly z fialového skla pre lepšie bioaktívne účinky kozmetiky

Pre výrobky veľmi citlivé na skladovacie podmienky využívame špeciálne fialové sklo. To na jednu stranu chráni obsah pred prienikom viditeľného svetla, čím zabraňuje jeho degradácii, zároveň ale umožňuje priestupnosť UV a infračerveného žiarenia. Vďaka tomu dochádza k neustálej stimulácii molekúl uskladnených látok, ktoré si tak dlhodobo udržiavajú svoj bioaktívny potenciál. Pozitívne vlastnosti fialového skla preukázali aj mnohé štúdie zahraničných inštitúcií (napr. InterstaatlichenIngenieurschule Neu Technikum, Buchs, St. Gallen; Frauenhofer Institute for Food technology undpacking, München; International Institute for Bio-Physics, Kaiserslautern).